Chuyển khoản ngân hàng

Khi nhấn chọn phương thức thanh toán này, quý khách vui lòng xem thông tin tài khoản ngân hàng bên dưới và thực hiện giao dịch tại ngân hàng. Ví dụ vị trí tài khoản ngân hàng và thực hiện giao dịch tại ngân hàng.

Số tài khoản ngân hàng giao dịch của chúng tôi là :

Lê Thị Thơm - 190287 4155 7013

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) 

Phòng giao dịch Nguyễn Cơ Thạch, Chi nhánh Đông Đô, Hà Nội